Wednesday, 6 January 2010

Renungan Harian Islam

1 Muharram 1431 H
Tiga ciri kebahagiaan : 1) Orang yang semakin tua usianya, makin berkurang keserakahannya, 2) Orang yang semakin banyak hartanya, makin meningkat kedermawannya, 3) Orang yang semakin tinggi kedudukannya, makin rendah hatinya (tawadhu). (Dzunnun al-Misri)
2 Muharram 1431 H
Berdakwah untuk Allah dan amal saleh oleh orang yang beriman adalah puncak keimanan yaitu sebagai khalifah Allah di bumi. Kenikmatan Allah terbesar ialah bila seseorang dijadikan olehNya aparat dan petugasNya (Ulama)
3 Muharram 1431 H
Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayat dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. (Shaad : 29)
4 Muharram 1431 H
Rasulullah saw. bersabda, "Tidak ada wara' (teguh beragama) yang lebih baik daripada menjaga diri. Tidak ada ibadah yang lebih mengesankan daripada tafakkur. Dan tidak ada iman yang lebih sempurna daripada malu dan sabar". (HR Ibnu Maajah ath-Thabrani)
5 Muharram 1431 H
Lima perkara dari musibah dunia yaitu wafatnya orang yang dicintai, musnahnya harta, ejekan dan hinaan oleh lawan, sakit yang berkepanjangan, dan istri yang buruk. (Ulama)
6 Muharram 1431 H
Carilah bekal dalam hidupnya untuk kembali. Beramallah karena Allah dan berbekallah dengan kebaikan. Jangan menumpuk-numpuk harta karena harta yang ditumpuk-tumpuk akhirnya binasa juga. Apakah kamu rela menjadi teman seseorang yang dirinya berbekal, sedang kamu tidak punya apa-apa. (Syair)
7 Muharram 1431 H
Lakukanlah koreksi di hadapan orangnya dan lakukanlah pujian di belakangnya. (Pepatah)
8 Muharram 1431 H
Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka Huthamah. (Al Humazah : 1 - 4)
9 Muharram 1431 H
Rasulullah saw. bersabda, "Kami (para nabi) tidak diwarisi (meninggalkan warisan). Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah (untuk umat)". (HR Bukhari)
10 Muharram 1431 H
Manusia paling lemah adalah yang tidak mampu menyembunyikan (menyimpan) rahasia. Manusia terkuat adalah yang mampu menahan amarahnya. (Ulama)
11 Muharram 1431 H
Dan tahukah kamu apa neraka Huthamah itu? (Yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan. Yang (membakar) sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang. (Al Humazah : 5 - 9)
12 Muharram 1431 H
Rasulullah saw. bersabda, "Aku diberi oleh Allah hikmah-hikmah yang banyak dalam ucapan-ucapan yang sedikit (singkat/jawami'ul kalim)". (HR Ahmad)
13 Muharram 1431 H
Suap-menyuap adalah suatu transaksi yang diselenggarakan oleh dua orang untuk saling menukar kerendahan dan kehinaan diri.
14 Muharram 1431 H
Ibnul Qayyim berkata, "Sebagaimana halnya keimanan adalah wajib bagi setiap orang maka baginya juga diwajibkan dua hijrah pada tiap saat yaitu 1) Hijrah kepada Allah dengan mentauhidkanNya, beribadah dengan ikhlas, kembali kepadaNya, bertawakkal dan takut kepadaNya, penuh harapan cinta dan bertobat, 2) Hijrah kepada Rasul-Nya dengan berbaiat kepada beliau, membenarkan berita yang disampaikannya dan mengutamakan perintah dan larangannya dibandingkan perintah dan larangan orang lain".
15 Muharram 1431 H
Adi bin Umairah r.a. Berkata, “Nabi saw. Bersabda, 'Allah tidak menjatuhkan azab kepada masyarakat secara keseluruhan karena perbuatan orang-orang tertentu, sehingga mereka melihat kemungkaran itu di depan mereka dan mereka mampu mencegahnya. Kalau sudah begitu, Allah akan menyiksa masyarakat itu secara umum (keseluruhan) bersama orang-orang tertentu tadi”. (HR Imam Ahmad)
16 Muharram 1431 H
Ali bin Abi Thalibr.a. ditanya tentang takdir, dia menjawab, Jalan yang gelap gulita jangan kamu lalui, laut yang dalam sekali jangan kamu selami, dan rahasia Allah jangan kamu memaksakan diri untuk mengetahuinya".
17 Muharram 1431 H
Luangkan waktumu untuk selalu bersama Tuhan tanpa perantaraan seorangpun dan untuk selalu bersama makhluk tanpa hawa nafsu. Barangsiapa tidak seperti itu maka ia akan selalu merasakan benturan-benturan".
18 Muharram 1431 H
Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertaqwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? (Shaad : 28)
19 Muharram 1431 H
Dari Abi Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda, Shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah shalat isya dan shalat fajar (subuh). Andaikata mereka mengetahui betapa besar pahala shalat 'atamah (isya) dan shalat fajar maka mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak" (HR Bukhari)
20 Muharram 1431 H
Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. (Al Maa'uun : 1 - 3)
21 Muharram 1431 H
Rasulullah saw. bersabda, "Mata pencaharian paling afdhal adalah perdagangan yang dengan penuh kebajikan dan dari hasil ketrampilan tangan sendiri" (HR Ahmad dan al-Bazzaar)
22 Muharram 1431 H
Anda bisa memperoleh keridhaan semua orang kecuali pengiri dengki terhadap kenikmatan orang lain, karena sesungguhnya dia menginginkan lenyapnya dan musnahnya kenikmatan itu. (Ulama)
23 Muharram 1431 H
Teguran kawan-kawan Anda adalah lebih baik bagi Anda ketimbanh dijauhi oleh mereka (Pepatah)
24 Muharram 1431 H
"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaiut) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan (menolong dengan) barang berguna". (Al -Maa'uun : 4 - 7)
25 Muharram 1431 H
Anas bin Maalik r.a. pembantu rumah tangga Rasulullah saw. berkata, Rasulullah saw. adalah orang yang paling baik, paling dermawan (murah tangan) dan paling berani". (HR Ahmad)
26 Muharram 1431 H
T. W. Arnold penulis buku The Preaching of Islam menyebutkan, " Hingga di Italia pun ada sejumlah orang yang menanti-nanti dengan penuh kerinduan kepada seorang Turki (muslim) diiringi harapan mudah-mudahan mereka memperoleh kebebasan dan toleransi yang pernah dinikmati oleh rakyat Turki sebelumnya. Hal ini disebabkan mereka telah putus asa akan dapat merasakan kebebasan dan toleransi di bawah pemerintahan Kristen yang mana pun".
27 Muharram 1431 H
Barangsiapa menolah berinfak di jalan Allah (fi sabilillah) untuk meraih keridhaan Allah, maka Allah akan menyesatkannya dengan berinfak di jalan setan. (Ulama)
28 Muharram 1431 H
Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa yang dibukakan oleh pintu rezekinya maka hendaklah dia melestarikannya". (HR Al-Baihaqi)
artinya : memantapkan diri dan tidak berpindah usaha (profesi)
29 Muharram 1431 H
Manusia paling sabar adalah yang merahasiakan kebutuhannya dan manusia paling kaya adalah yang rela terhadap pemberian (perolehan) yang sedikit. (Ulama)
1 Shaffar 1431 H
Bersifat qana'ahlah (puas) niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya. (Ulama)
Qana'ah artinya puas dan merasa berkecukupan dengan yang diperoleh dan dimilikinya serta tidak rakus.
2 Shaffar 1431 H
Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah dengan kitab ini (Al Qur'an) meninggikan derajat kaum-kaum dan merendahkan (menjatuhkan) derajat kaum yang lain". (HR Muslim)
Penjelasan : barangsiapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al Qur'an maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tetapi barangsiapa yang tidak beriman kepada Al Qur'an maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya.
3 Shaffar 1431 H
Seorang ilmuwan adalah yang selalu menuntut ilmu dan menambah (meningkatkan) ilmunya. Orang yang merasa sudah cukup ilmunya maka sesungguhnya dia adalah orang yang jahil (bodoh)
4 Saffar 1431 H
Musuh Islam ada tiga : kebodohan, penyakit dan kemelaratan. Ketiga-tiganya dapat menggoyahkan kebahagiaan hidup, menghancurkan ketentraman masyarakat, menghalangi persatuan umat serta meruntuhkan kemuliaan dan kejayaan bangsa. (Ulama).
5 Shaffar 1431 H
Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu). Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. (At Takaastur : 1 - 4)
Artinya : bermegah-megahan dalam hal banyaknya anak, harta, pengikut, kedudukan, dan sebagainya yang telah melalaikan kamu dari ketaatan kepada Allah.
6 Shaffar 1431 H
Rasulullah saw. bersabda, "Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggamanNya, tiadalah akan tiba hari kiamat kecuali telah merajalelanya segala perbuatan mesum dan keji, pemutusan silaturahmi, perlakuan buruk terhadap tetangga, orang yang jujur dituduh berkhianat dan orang yang berkhianat diberi amanah (dipercaya). (HR Bukhari)
7 Shaffar 1431 H
Ibnul Qayyim berkata, "Jika hati telah diberi makanan berupa zikir, diberi minuman berupa tafakkur, serta bersih dari penyakit keduniaan, maka akan tampak beberapa keajaiban dan ia akan memperoleh hikmah (kebijaksanaan dan kearifan).
8 Shaffar 1431 H
Peliharalah ukhuwah Islamiah yang berlandaskan akidah tauhid yang benar dan kokoh untuk memenangkan Islam terhadap agama-agama dan ideologi-ideologi lainnya di muka bumi. Pertikaian, silang sengketa dan permusuhan antar umat Islam dapat melenyapkan kekuatan dan wibawa mereka serta mengakibatkan kegagalan. (Ulama)
9 Shaffar 1431 H
Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa membaca satu huruf dari Al Qur'an maka baginya satu pahala dan satu pahala diganjar sepuluh kali lipat" (HR At-Tirmidzi)
10 Shaffar 1431 H
Janganlah begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim. Dan kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu). (At Takaatsur : 5 - 8)
(Bila orang sudah memasuki surga atau neraka, barulah itu dinamakan "haqqul yakin")
11 Shaffar 1431 H
Tidak ada kebaikan bagi sedekah kecuali bila disertai niat yang baik dan keikhlasan (Ulama)
12 Shaffar 1431 H
Rasulullah saw. bersabda, "Yang pertama kali sirna dari umat adalah amanah dan yang terakhir sirna adalah shalat. Orang kerap melakukan shalat, tetapi tidak ada kebaikan padanya" (HR Al Baihaqi)
13 Shaffar 1431 H
Cintailah manusia dengan apa yang engkau cintai bagi dirimu sendiri, niscaya engkau menjadi manusia yang paling adil (Ulama)
14 Shaffar 1431 H
Bukan hanya kekuatan yang menyebabkan kemenangan meskipun kekuatan itu salah satu unsurnya.
15 Shaffar 1431 H
Rasulullah saw. bersabda "Tiada Allah mengutus seorang nabi kecuali pasti dia penggembala domba". (HR Bukhari dan Muslim)
16 Shaffar 1431 H
Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. (Al Muthaffifin : 1 - 6)
17 Shaffar 1431 H
Demi langit yang mengandung hujan. Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau. (Ath Thaariq : 11 - 14)
18 Shaffar 1431 H
Tiap-tiap orang pasti terdapat kecemasan dalam hatinya dan kesibukan dalam akal pikirannya.
19 Shaffar 1431 H
Rasullah saw. bersabda, "Aku Muhammad dan Ahmad (terpuji), yang dihormati, yang menghimpun manusia, nabi (penyeru) tobat dan nabi (penyebar) rahmat". (HR Muslim)
20 Shaffar 1431 H
Dan apabila datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala yang kedua), pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. ('Abasa : 33 - 37)
21 Shaffar 1431 H
Orang yang tekun dan sibuk bekerja lebih keras ketika atasannya justru tidak ada di tempat, sesungguhnya dia secara langsung sedang menuju kedudukan yang lebih tinggi.
22 Shaffar 1431 H
Rasulullah saw. bersabda, "Seorang muslim adalah yang menyelamatkan kaum muslimin dari (gangguan) lidah dan tangannya. Seorang mukmin adalah yang dipercaya oleh kaum beriman terhadap jiwa dan harta mereka. Dan seorang muhajir adalah yang berhijrah meninggalkan dan menjauhi keburukan (kejahatan)". (HR Ahmad)
23 Shaffar 1431 H
Sesungguhnya nafsu manusia memiliki sifat yang komplet dan memiliki syahwat yang banyak. Ia menyukai harta dan ingin memperolehnya dengan jalan pintas sekalipun. Nafsu menyukai kesenangan dan keindahan sampai kepada minuman keras dan kepada apa yang berupa kelezatan. Bahkan sebagian senang melihat darah mengalir. Apa yang disenanginya, diupayakan untuk diperoleh, apa pun bentuk jalan dan caranya. (Ulama)
24 Shaffar 1431 H
Maka apabila malapetaka yang sangat besar (hari kiamat) telah datang. Pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. (An Naazi'aat ; 34 - 36)
25 Shaffar 1431 H
Umar bin Abdul Aziz berkata, "Ridha itu sedikit dan kesabaran adalah tempat berlindungnya seorang mukmin".
26 Shaffar 1431 H
Cara satu-satunya untuk menghindari kesalahan adalah dengan berpengalaman. Dan satu-satunya cara untuk memperoleh pengalaman adalah dengan beberapa kali melakukan kesalahan.
27 Shaffar 1431 H
Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa berjamaah dalam shalat subuh dan isya maka baginya dua kebebasan, yaitu kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan (riya')". (HR Abu Hanifah)
28 Shaffar 1431 H
Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka nerakalah tempat tinggalnya. Dan orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. (An Naazi'aat : 37 - 41)
29 Shaffar 1431 H
Ya Allah sucikanlah kalbuku dari kemunafikan. Bersihkanlah amalku dari penyakit riya, dan lidahku dari dusta, mataku dari berkhianat, karena Engkau mengetahui ketidakjujuran (pelanggaran) mata dan apa yang disembunyikan oleh dada.
1 Rabi'ul Awwal 1431 H
Perbanyaklah zikirmu, niscaya engkau menjadi orang yang paling dekat kepada Allah (Ulama)
2 Rabi'ul Awwal 1431 H
Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa mendapat kemenangan (yaitu) kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman). Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak (pula perkataan) dusta. Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. (An Naba' : 31 - 36)
3 Rabi'ul Awwal 1431 H
Rasulullah saw, bersabda, "Hendaklah kamu saling berlaku jujur dalam ilmu dan jangan saling merahasiakannya. Sesungguhnya berkhianat dalam ilmu pengetahuan lebih berat akibatnya daripada berkhianat dalam harta". (HR Abu Na'im)
4 Rabi'ul Awwal 1431 H
Imam asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Bukanlah yatim itu yang kematian ibu atau ayahnya, tetapi yatim abadi ialah orang yang tidak berilmu dan tidak beradab".
5 Rabi'ul Awwal 1431 H
Orang yang paling utama (afdhal) dalam suatu kaum ialah yang paling berilmu diantara mereka dan yang paling mulia ialah yang paling santun diantara mereka.
Santun (haliiim) ialah bersifat sabar, lembut, bermuka ceria dan tenang.
6 Rabi'ul Awwal 1431 H
Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada dalam naungan (yang teduh) dan (di sekitar) mata-mata air. Dan mendapat buah-buahan dari (macam-macam) yang mereka inginkan. (Dikatakan kepada mereka), "Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan". Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. (Al Musrsalaat : 41 - 44)
7 Rabi'ul Awwal 1431 H
Rasulullah saw. bersabda, "Siapa yang minta perlindungan kepadamu atas nama Allah maka lindungilah dia. Siapa yang minta tolong kepadamu atas nama Allah maka santunilah dia. Siapa yang yang mengundangmu makan penuhilah undangannya. Siapa yang berbuat baik kepadamu maka balaslah kebaikannya. Dan jika kamu tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikannya maka berdoalah baginya sehingga kamu merasa telah membalas kebaikannya". (HR Ahmad, An Nasa'i, ABu Dawud)
8 Rabi'ul Awwal 1431 H
Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Jihad memiliki empat tingkatan, yaitu jihad terhadap diri sendiri, jihad terhadap setan, jihad terhadap orang kafir dan jihad terhadap orang munafik".
9 Rabi'ul Awwal 1431 H
Bersifat sayanglah terhadap dirimu dan kepada hamba-hamba Allah, niscaya Rabbmu mengasihimu pada hari kiamat (Ulama)

1 comment: